DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave


Spoštovane ribičke in ribiči

ker oblast ni želela slišati glasu stroke, okoljevarstvenih in civilnodružbenih organizacij ter več kot 53 tisoč podpisnikov peticije, nam ni preostalo drugega kot da za zaščito pitne vode in zavrnitev škodljivega Zakona o vodah zahtevamo referendum.


Referendum bo v

nedeljo, 11. julija 2021

in na njem bomo odgovorili na vprašanje:

Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G),
ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?


z odgovorom
PROTI


Zdaj gremo na zmago na referendumu. Usoda vode je v naših rokah!

DODATNE INFORMACIJE NAJDETE NA POVEZAVI
HTTPS://ZAPITNOVODO.SI

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 041.456.994