DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Pogoji uporabe

Ribiška družina Šempeter (matična številka: 5007160000,davčna številka: 98683438, naslov: Preserje 9a, 3314 Braslovče, transakcijski račun: SI56 0400 1004 7565 006 pri NKBM d.d.)

Strinjanje s pogoji uporabe

Za uporabo te spletne strani (rd-sempeter.si) veljajo določila in pogoji, navedeni v Pogojih uporabe (v nadaljnjem besedilu: "Pogoji"), in sicer tako za registrirane kot neregistrirane uporabnike. Če uporabljate te spletne strani, šteje, da ste prebrali Pogoje ter da se z njimi brezpogojno strinjate. Če pogojev ne sprejemate, vas prosimo, da teh spletnih strani ne uporabljate.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh pogojev kadar koli spremenimo, v skladu z našimi potrebami in brez predhodnega objave. Za vsako posamezno uporabo naše spletne strani velja različica Pogojev, ki je v veljavi v času uporabe.

Informacije na naših spletnih straneh in zanikanje odgovornosti

Informacije, objavljene na tej spletni strani (rd-sempeter.si), so:

  • (i) Splošne informacije, namenjene splošni populaciji in obveščanju uporabnikov o naši družbi oz. splošni podatki o naši družbi, naši strategiji, načrtovanem razvoju ter informacije za uporabnike, ki nas lahko kontaktirajo, če si to želijo,

Naš namen in cilj sta, da na svojih spletnih straneh objavljamo čim bolj točne in natančne informacije, vendar za njihovo točnost, natančnost in celovitost v nobenem času ne jamčimo, prav tako nismo dolžni spletnih strani redno posodabljati. Zato ne moremo odgovarjati (civilnopravno, prekrškovno in kazensko) za škodo, ki bi lahko nastala pri uporabi naših spletnih strani, ali ki bi lahko nastala zaradi uporabe podatkov na naših spletnih straneh, kar zadeva njihovo točnost, natančnost, popolnost in ažurnost. Uporaba naših spletnih strani je na lastno odgovornost.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega objave spremenimo vsebino naših spletnih strani v katerem koli delu, ter ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko zaradi teh sprememb utrpeli uporabniki. Prav tako v nobenem času ne sprejemamo odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi začasne ali trajne nezmožnosti uporabe naših spletnih strani, ki bi lahko bila posledica napake v sistemu ali naše lastne presoje. V primeru, da naša spletna stran vsebuje informacije tretjih oseb ali povezave do spletnih strani tretjih oseb, ne sprejemamo odgovornosti v nobenem delu teh informacij (vključno z njihovo točnostjo, natančnostjo, popolnostjo in ažurnostjo, vendar ne tudi omejeno s tem) oz. vsebine spletnih strani, na katere nimamo nikakršnega posrednega ali neposrednega vpliva.

Uporabniki lahko ustvarijo povezavo na našo domačo stran le ob našem izrecnem predhodnem pisnem soglasju, ki pa ga lahko kadar koli prekličemo. Navedena povezava mora biti v skladu s pravnimi predpisi ter ne sme škodovati našemu ugledu. Povezava ne sme biti predstavljena na način, iz katerega bi bilo možno sklepati, da smo kakor koli povezani z uporabnikom.

Naše spletne strani lahko objavijo povezave na druge spletne strani ter tako omogočijo dostop do spletnih strani tretjih oseb, vendar na noben način nismo odgovorni za vsebino in informacije na takšnih spletnih straneh.

Intelektualna lastnina

Vsebina spletne strani velja za intelektualno lastnino Ribiške družine Šempeter in je zaščitena v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah. Ribiška družina Šempeter si pridržuje vse pravice. Po spletni strani lahko prosto brskate, vendar lahko njeno vsebino uporabljate le v nekomercialne namene. Kakršno koli razmnoževanje, distribucija, kopiranje vsebine oz. kakršna koli uporaba vsebine ali dela vsebine spletnih strani v komercialne, reklamne ali informativne namene je možna le ob predhodnem izrecnem pisnem soglasju Ribiške družine Šempeter. Strogo prepovedano je nepooblaščeno spreminjanje ali razmnoževanje vsebine spletnih strani, v primeru katerega imamo pravico zakonsko ukrepati in zoper storilce uporabiti vsa zakonsko dopustna pravna sredstva, da bi zaščitili svoje intelektualne lastninske pravice.

Ime društva je zaščiteno. V primeru nepooblaščene uporabe imena lahko društvo zoper storilce sproži vsa zakonsko dopustna pravna sredstva s ciljem zaščite svojih pravic.

Veljavno pravo

Dostop do teh spletnih strani in uporaba njihove vsebine sta urejena v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Stik z nami

Naši kontaktni podatki so:
Ribiška družina Šempeter
Preserje 9a
3314 Braslovče
Slovenija

Ta različica Splošnih pogojev uporabe velja od 01.07.2014.

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934