DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Objava

Sklep o začetku postopka kandidiranja za redne volitve članov organov RD Šempeter

15. dec 2015 | druzina, predstavitev

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku je upravni odbor RD Šempeter na svoji seji dne 14.12.2015 sprejel

Sklep o začetku postopka kandidiranja za redne volitve članov organov RD Šempeter

I. Upravni odbor RD Šempeter imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi:
1. GORŠEK JOŽE……………, predsednik
2. ZAGOŽEN BOŠTJAN…....., član in
3. BEDNJANIČ ŠTEFAN……, član

II. Postopek kandidiranja se prične za naslednje funkcije:
 - za predsednika ribiške družine (1),
 - za člane upravnega odbora (8),
 - za člane nadzornega odbora (5),
 - za disciplinskega tožilca (1) in njegovega namestnika (1)
 - za člane disciplinske komisije (3 člani in 2 namestnika)

III. Vsak član RD ali organ RD sme na obrazcu, ki je priloga tega sklepa, vložiti kandidacijski komisiji predlog kandidata za funkcijo iz prejšnje točke s podatki iz 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku in sicer za vsakogar, ki je v skladu s statutom RD Šempeter in veljavnimi predpisi s področja sladkovodnega ribištva lahko kandidat. Predlog kandidature je pravočasen, če prispe na sedež RD najkasneje do 29.02.2015 v okviru uradnih ur.

IV. Volitve bodo na rednem zboru članov – predvidoma v mesecu marcu 2016. Kandidacijska komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno listo in postopa v skladu s 5. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku. Sklep se v pisni obliki posreduje vsem organom RD in javno objavi na oglasni deski RD in na spletni strani RD. 

Preserje, 14.12.2015

Zdenko Mak, Predsednik RD


poslovnik.pdf

Statut.pdf

Pravilnik.pdf

Sklep.pdf

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934