DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Objava

Plašenje kormorana | OBVESTILO ZA JAVNOST

01. dec 2022 | druzina, ribolov, savinja 6, savinja 7

Spoštovani, 
ribiška družina Šempeter je koncesionar Šempetrskega ribiškega okoliša, ki zajema ribiško upravljanje tudi z evropskimi direktivami in Naturo 2000 zaščitene reke Savinje med Letušem in Petrovčami. Zaradi izjemnega plenilskega pritiska kormorana na avtohtone ribje vrste, predvsem na podusta in lipana, ter posredno sulca, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podlagi s strani Vlade Republike Slovenije sprejetega programa 28.11.2022 izdala dovoljenje za vznemirjanje in odstrel ptičje vrste kormoran, med drugimi tudi za celotno območje Savinje od Logarske doline do Petrovč.
Ribiške družine Šempeter, Mozirje in Ljubno ob Savinji predvsem v jesensko-zimskih mesecih in po potrebi, glede na pritisk kormorana, usklajeno izvajamo plašenje s plašilnimi sredstvi, odstrel pa redkeje in v mejah omejitve števila osebkov izvajajo Lovske družine. Letos opažamo izjemno povečanje števila kormoranov (tudi jate do 150 osebkov), ki vsako jutro prihajajo iz smeri Celja in plenijo v reki Savinji zato trenutno redno izvajamo plašenje kormoranov s poki predvsem v omenjenem jutranjem času.
Dober prijem
Ribiška družina Šempeter

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934