DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Objava

Plašenje kormorana | OBVESTILO ZA JAVNOST

20. okt 2020 | druzina, ribolov, savinja 6, savinja 7

Spoštovani, 
ribiška družina Šempeter je koncesionar Šempetrskega ribiškega okoliša, ki zajema ribiško upravljanje tudi z evropskimi direktivami in Naturo 2000 zaščitene reke Savinje med Letušem in Petrovčami. Zaradi izjemnega plenilskega pritiska kormorana na avtohtone ribje vrste, predvsem na podusta in lipana, ter posredno sulca, je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) na podlagi s strani Vlade Republike Slovenije sprejetega programa že v letu 2017 izdala dovoljenje za vznemirjanje in odstrel ptičje vrste kormoran, med drugimi tudi za celotno območje Savinje od Logarske doline do Petrovč. Ribiške družine Šempeter, Mozirje in Ljubno predvsem v jesensko-zimskih mesecih in po potrebi, glede na pritisk kormorana, usklajeno izvajamo plašenje s plašilnimi sredstvi, odstrel pa redkeje in v mejah omejitve števila osebkov izvajajo Lovske družine. Letos opažamo izjemno povečanje števila kormoranov (tudi jate do 150 osebkov), ki vsako jutro prihajajo iz smeri Celja in plenijo v reki Savinji zato trenutno redno izvajamo plašenje kormoranov s poki predvsem v omenjenem jutranjem času.
Dober prijem
Ribiška družina Šempeter

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934