DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Objava

Kandidacijski postopek 2021

05. jan 2021 | druzina

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku je upravni odbor RD Šempeter na svoji seji dne 05.01.2021 sprejel

Sklep o začetku postopka kandidiranja za redne volitve članov organov RD Šempeter

I. Upravni odbor RD Šempeter imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi:
 - Jože GORŠEK, predsednik
 - Alenka KONČINA ZAGOŽEN, članica in
 - Bruno ZAPUŠEK, član

II. Postopek kandidiranja se prične za naslednje funkcije:
 - za predsednika ribiške družine (1),
 - za člane upravnega odbora (8),
 - za člane nadzornega odbora (5),
 - za disciplinskega tožilca (1) in njegovega namestnika (1)
 - za člane disciplinske komisije (3 člani in 2 namestnika)

III. Vsak član RD ali organ RD sme na obrazcu, ki je priloga tega sklepa, vložiti kandidacijski komisiji predlog kandidata za funkcijo iz prejšnje točke s podatki iz 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku in sicer za vsakogar, ki je v skladu s statutom RD Šempeter in veljavnimi predpisi s področja sladkovodnega ribištva lahko kandidat. Predlog kandidature je pravočasen, če prispe na sedež RD najkasneje do 01.03.2021 v okviru uradnih ur.

IV. Volitve bodo na rednem zboru članov – predvidoma v mesecu marcu 2021.

Kandidacijska komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno listo in postopa v skladu s 5. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku. Kandidatura je nepopolna, če je ni vložil član ali organ ribiške družine Šempeter, če ne vsebuje predpisanih osebnih in drugih podatkov, utemeljitve, ali če ne vsebuje pisnega soglasja kandidata, da sprejema kandidaturo. Kandidat za predsednika ribiške družine mora pisno priložiti tudi svoj osebni pogled na opravljanje funkcije in delovanje RD.

Sklep se v pisni obliki posreduje vsem organom RD in javno objavi na oglasni deski RD in na spletni strani RD.

Preserje, 05.01.2021


kandidacijski postopek sklep.pdf

kandidacijski postopek obrazec.pdf

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934