DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Družina

V Ribiški družini Šempeter že leta zgledno skrbimo za naše vode, tako da lahko v naših tekočih vodah ponudimo muharjenje na lipane, potočne postrvi, šarenke in vijačenje na sulce. Poleg muharjenja imamo odlične vode za beličarjenje na mreno, klena, podust in platnico. V stoječih vodah se ribiči lahko izkažejo pri lovu krapa, amurja, smuča in ščuko. Ribiška družina Šempeter je znana po kapitalnih ščukah, smučih in krapih v ribniku Preserje 2 in Braslovškem jezeru in kapitalnih sulcih v Savinji 6 in Savinji 7.

Zgodovina

28.06.1955 je nastala z združitvijo 10 manjših občin na področju Spodnje Savinske doline enotna občina Žalec. Vse to je narekovalo ustanovitev samostojne ribiške družine za občino Žalec. Ustanovni občni zbor je bil 09.10.1955 v gostilni Šribar v Šempetru. Od 54 organiziranih članov je bilo navzočih 35. Za prvega predsednika je bil izvoljen sedaj že pokojni učitelj Ivan Dolinar iz Griž, izreden poznavalec in ljubitelj narave.

Svoja pravila je ribiška družina sprejela na svojem prvem rednem občnem zboru 22.01.1956. Občinski ljudski odbor Žalec je 21.12.1959 z odločbo dodelil ribiški družini v upravljanje Šempeterski ribiški okoliš, ki obsega Savinjo od bivšega jezu v Letušu do mostu v Petrovčah. Po poplavi in porušitvi jezu leta 1990 se je na podlagi dogovora z RD Mozirje zgornja meja okoliša premaknila na most v Letušu. Družinski prapor je družina razvila 30.06.1968 v okviru proslave občinskega praznika v Šempetru. Pričele so se rojevati ideje o zbliževanju z drugimi ribiškimi družinami. Tako se je ribiška družina leta 1974 pobratila z RD Podčetrtek pododbor Kozje, leta 1982 z RD Sotla-Podčetrtek in leta 1995 pa še z RD Ptuj. Leta 1974 si je RD uredila pisarno v stavbi turističnega društva v Šempetru, nato je sedež društva preselila v kletne prostore te iste stavbe. Od tu se je družina preselila v stavbo krajevne skupnosti v Šempetru in tu ostala do leta 1995. Kasneje se je selila v Žalec in tam tudi ostala do leta 1997. Ker ta objekt ni bil vzdrževan, (odklaplanje vode, ni bilo ogrevanja...) in nazadnje se je prodal, smo bili spet prisiljeni iskati nove prostore. Tako se je družina spet selila nazaj v Šempeter, in sicer v stavbo Kmetiske zadruge. Tu je ostala do leta 2001, ko smo za potrebe ribiške družine dokončali prostore v novozgrajenem ribiškem domu v Presarjah. Z izgradnjo ribnikov in prvega ribiškega doma v letih 1975/1976 je ribiška družina vse številnejšemu članstvu omogočila ribolov tudi v času, ko ni mogoč v odprtih vodah. Leta 1978 je Ribiška družina prejela odlikovanje RZS - Red za ribiške zasluge III. stopnje z zastavico.

Najhitrejšo rast članstva je opaziti v letih 1970-1985, ko se je število članstva povečalo preko 246%. Največje število pa doseže leta 1987, ko družina šteje 702 člana in 92 mladincev. V obdobju 1987-2005 pa je opaziti 68% upad članstva, tako da imamo v letu 2014 še 225 članov.

Od Turističnega društva Braslovče smo leta 1980 prevzeli v upravljanje jezero Braslovče in ga še isto leto naselili z 10.000 kom. krapovskih mladic. V istem obdobju je RD uvedla upravljanje po delegatskem sistemu. Ustanovljenih je bilo 9 volilnih enot, vsaka enota je imela svojega predstavnika v upravnem odboru in vsaka enota je imela 10 predstavnikov na skupščini. Izdelan je bil tudi nov statut Ribiške družine. Tudi ribiški dom je čutil potrebo po razširitvi, tako se je leta 1981 začel graditi prizidek, katerega otvoritev je bila leto dni kasneje.

Leta 1985 je bil sklenjen samoupravni sporazum med Krajevno skupnostjo, Turističnim društvom Prebold in Ribiško družino Šempeter, da se dodeli ribnik Prebold v upravlanje RD Šempeter. Julija 1985 je RD praznovala 30 letnico delovanja. Podeljenih je bilo 152 odlikovanj članom za ribiške zasluge in posebna priznanja dolgoletnim članom in zunanjim sodelavcem. Ribiška družina pa je prejela odlikovanje RZS - Red za ribiške zasluge II. stopnje z zastavico. Ob praznovanju 35 letnice RD pa še odlikovanje - Red za ribiške zasluge I. stopnje z zastavico.

Dom je obratoval za potrebe ribičev, vendar je bil zmeraj problem dobiti dobrega gospodarja, zato so se pričele porajati ideje o odaji ribiškega doma v najem. In tako je bil 29.04.1993 objavljen prvi razpis o najemu ribiškega doma. Prva pogodba o najemu ribiškega doma je bila sklenjena leta 1993 z gospo Anico Randl in je trajala vse do leta 2000, ko je bila zaradi obnovitve doma pogodba prekinjena. Že leta 1994 smo kupili računalnik in vso potrebno pogramsko opremo za ustrezno vodenje RD, takrat je bil tajnik G. Stane Jurejevec. Leto dni kasneje pa smo za polovični delovni čas zaposlili tajnico gospo Heleno Ferlež. Po sprejetju zakona o društvih leta 1995 in dopolnitvah (ur. L. št. 49/3.7.1998 In št. 89/4.11.1999) smo leta 1997 ukinili članske enote. Zamisli in želje po novem, večjem ribiškem domu so se porajale že v letih 1995, še posebej kako si urediti pisarno v svojem domu, da se znebimo nepotrebnih stroškov najemnine. Vendar takratna skupščina ni potrdila tega načrta, kajti zalogaj za tiste čase je bil prevelik.

Nove ideje so se pričele uresničevati leta 1999, ko smo pridobili vsa soglasja in garancijo DARS-a in drugih izvajalcev, ki so sodelovali pri gradnji avtoceste na našem porečju, da nam povrnejo povzročeno škodo, zlasti na potokih Bolska in Motnišnica, vendar v materjalni obliki. Tako smo leta 2000 pričeli z gradnjo novega ribiškega doma, za potrebe RD dokončali prostore in se leta 2001 preselili v Preserje . Dobili smo tudi novega najemnika ribiškega doma, ki je bil pripravljen dom dokončati in opremiti za gostinsko dejavnost. Ribiški dom je tako konec leta 2002 dobil novo podobo, v začetku leta 2003 pa še uporabno dovoljenje. Med tem časom je pričel veljati novi zakon o vodah (10.08.2002), ki je spremenil vse celinske vode v naravno javno dobro, razdelil jih pa je v dva kakovostna razreda. Reka Savinja spada v 1. kakovostni razred.


14. jun 2021 | Rezultat volitev 2021

V soboto, 12. junija 2021 ob 13.00 uri, smo imeli člani RD Šempeter v parku za ribiškim domom v Preserju, občni zbor, na katerem smo izvolili novo vodstvo.Izvoljeni s...

08. jan 2018 | Žalostna novica | Jože Ob...

Spoštovani.Sporočamo žalostno vest, da je v svojem 75. letu starosti preminil naš dolgoletni član, tovariš Jože Oblak.Pogreb spoštovanega pokojnika bo v sredo, 10. jan...

01. nov 2017 | Žalostna novica | Oskar P...

Spoštovani. Sporočamo žalostno vest, da je v svojem 60. letu starosti preminil naš član, tovariš Oskar Plavčak.Pogreb spoštovanega pokojnika bo v soboto, 4. novembra ob 15h...

04. mar 2017 | Žalostna vest | Milan Rad...

Spoštovani.   Sporočamo žalostno vest, da je v svojem 75. letu starosti preminil naš dolgoletni član, tovariš Milan Radeljič. Pogreb bo v ponedeljek v ožjem družinskem kro...

23. feb 2017 | Žalostna vest | dr Ivan K...

Spoštovani.   Sporočamo žalostno vest, da je v svojem 78. letu starosti preminil naš dolgoletni član, tovariš dr. Ivan Kralj. Žara bo na dan pogreba v petek, 24. februarja...

01. feb 2017 | Žalostna vest | Marjan Ha...

Spoštovani.   Sporočamo žalostno vest, da je v svojem 89. letu starosti preminil naš dolgoletni častni in ustanovni član, tovariš Marjan Haladea - starejši. Žara bo...

18. mar 2016 | Rezultati volitev 2016

V četrtek, 17. marca 2016 ob 16.30 uri, smo imeli člani RD Šempeter v prostorih restavracije ribiškega doma Preserje, občni zbor, na katerem smo izvolili novo vodstvo.Izvo...

05. sep 2015 | 60 let ribiške družine

Letos mineva 60 let od ustanovitve ribiške družine Šempeter. Ob okrogli obletnici smo pripravljamo dan odprtih vrat, kulturni dogodek s podelitvijo priznanj in družabno srečanje. Hv...
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934