DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Donacija

Donacija dohodnine (elektronsko)

Vsak davčni zavezanec rezident lahko nameni do 1,0 % dohodnine tudi za financiranje ribiških družin, ki imajo status društva v javnem interesu že zakonsko zagotovljen. Takšna donacija za vas ne predstavlja nobenega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo sicer plačate državi.

Donirate v naslednjih korakih : izpolnite vsa polja, podpišite zahtevo, potrdite strinjanje o obdelavi osebnih podatkov in pooblastilo za oddajo zahteve na pristojni finančni urad ter kliknite »ODDAJ ZAHTEVO«

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

IME
NASLOV
DAVČNA ŠTEVILKA
PRIIMEK
POŠTA

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE:

ORGANIZACIJA
ODSTOTEK, KI GA ŽELIM NAMENITI

PODPIS:

PODPIŠITE SE NA ČRTO V SIVEM OKVIRJU (NA MIŠKI KLIKNITE IN DRŽITE LEVI GUMB, ČE STE NA MOBILNEM APARATU SE PODPIŠITE S PRSTOM):
Ponovi podpis

STRINJAM SE, da Ribiška družina Šempeter navedene osebne podatke uporabi izključno v povezavi s posredovanjem zahteve za namenitev dela dohodnine na FURS. S podpisom te zahteve pooblaščam Ribiško družino Šempeter, da v mojem imenu posreduje podatke iz te zahteve na pristojni finančni urad.


ODDAJ ZAHTEVO

Ribiška družina Šempeter se zavezuje, da bo pri uporabi osebnih podatkov v celoti upošteval veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

Donacija dohodnine (papirno)

namenite nam do 1% svoje dohodnine


Donacija dohodnine
obrazec

Namenite Ribiški družini Šempeter, ki deluje v javnem interesu in je neprofitno društvo na področju ohranjanja vodotokov in vodnega življenja, del svoje dohodnine. Donacijo izvedemo preprosto | izpolnite obrazec desno in ga pošljite na najbližjo finančno upravo. Lahko pa izpolnite obrazec tudi preko elektronskega sistema eDavki.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje politicnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Donacija dohodnine (e-Davki)

namenite nam do 1% svoje dohodnine

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do 1% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si [RUBRIKA: Prebivalstvo -> Dohodnina in prebivalstvo -> Letna odmera dohodnine -> Namenitev dela dohodnine za donacije], pisno ali ustno na zapisnik pri davcnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Donacija denarnih sredstev

namenite nam poljubni znesek

Če želite, lahko društvu preko bančnega nakazila nakažete na TRR SI56 0400 1004 7565 006 (NKBM d.d.) poljuben znesek s pripisom "DONACIJA" ali sredstva osebno prinesete v pisarno ribiške družine | Preserje 9a, 3314 Braslovče (vhod zadaj) med uradnimi urami | četrtek 17-19h ali po dogovoru. Vse donacije namensko porabimo izključno za osnovno dejavnost društva | varovanje vodnega okolja in vodnih živali in delo z mladimi.

Donacija materialnih sredstev

namenite nam materialno pomoč

Vedno bomo veseli donacije orodja, delovne in ribiške opreme ter ostalih materialnih sredstev, ki jih lahko uporabimo pri urejanju okolice, delu z mladimi, na odlovih, čuvajsko službo... Sredstva lahko osebno prinesete v pisarno ribiške družine | Preserje 9a, 3314 Braslovče (vhod zadaj) med uradnimi urami | četrtek 17-19h ali po dogovoru. 

Veseli bomo vsake donacije sredstev, ki nam bodo pomagala pri lažjem doseganju osnovnih ciljev delovanja društva, ki so ohranjanje vodnega okolja in življa.

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934